Публикувано на 22.06.2018 / 14:20

„Архитектурни срещи 2018“

Цикълът „Архитектурни срещи“ е проект на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна, със съорганизатори група Ре-Аниматори #reanimatorite, подкрепен от Съюз на Архитектите в България – дружество Варна и съфинансиран от Фонд „Култура“ Община Варна.

Проектът включва три архитектурни срещи на тема градоустройство на тема (Визия за София, Адаптиране на архитектурните културни наследства към нуждите на съвременния град, Регенериране на един квартал ) и една творческа работилница по „Споделено създаване в градската среда“.

Първата среща е с архитект Любомир Георгиев, ръководител на проекта „Визия за София“.
Тя ще се проведе на 13 юли 2018 г. от 10,30 ч. в Зала Пленарна на Община Варна.

По време на срещата, ще бъдат представени принципите на работа във „Визия за София“ и как тази добра практика може да се приложи и в други градове на страната.

Ще бъдат засегнати и следните въпроси:

• Защо един град се нуждае от дългосрочна визия?

• Защо е важно визията на един град да бъде изработена от широк екип от поливалентни специалисти?

• Споделеното създаване, защо е нужно?

• Как екипа работи с областната и общинска администрация? Механизми за взаимодействие?

• Ролята на бизнеса, организациите, гражданските организации и гражданите в споделеното създаване на градска визия?

• Каузата на градското пространство през професионалния поглед на архитекта?

След представянето ще има възможност за дискусия и задаване на въпроси от всички присъстващи в залата.

Вход Свободен!

https://www.facebook.com/events/261022291120847/