Публикувано на 13.01.2017 / 15:35

Семинар по чл.16 и чл.17 от ЗУТ- 17.12.2016г.

Камара на архитектите в България и Камара на геодезистите в България организираха семинар на тема:

Закон за устройство на територията -чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът се проведе при добър интерес на колегите от двете камари на 17 декември 2016 г.

Лектори на семинара бяха:

  1. Ирена Обретенова – опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд – Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР.
  2. Любомира Мотова – опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. – във второ отделение на ВАС – дела по ЗУТ и ЗКИР.

Предлагаме Ви материалите и информацията, която се разгледа и обсъди:

семинар 17.12.2016г

TR-4-02.11.2016-VAS

Закон за устройство на територията

ЗУТ чл.16, чл. 17 и §8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *