Публикувано на 12.04.2017 / 15:41

Пояснение относно ПУП в свлачищни райони с наложена строителна забрана

В приложените файлове ще намерите отговор на МРРБ с пояснение относно ПУП в свлачищни райони с наложена строителна забрана по реда на чл. 38, ал.2 от отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) или по реда на чл. 198 ал.3 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ).
Създаването и одобряването на подробните устройствени планове е описано в Глава седма, Раздел III „Създаване , обявяване и одобряване на устройствени планове“ и РазделIV „Условия и ред за изменение на устройствени планове“ на ЗУТ и там няма някакъв по-особен ред на процедурите по създаването и одобряването на ПУП за имоти в свлачищни райони, респ. такива с наложена строителна забрана по чл.38, ал.2 от ЗТСУ(отм.) или по чл. 198 ал. 3 от ЗУТ.
Въпросът към МРРБ е при такива планове, когато те се разрешават и одобряват от общински съвет или от кмета на общината трябва ли да се съгласуват с МРРБ и ако трябва на какво основание?

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *