Публикувано на 30.01.2019 / 16:11

Конкурс „Дупката“ Варна

Във връзка с намерението на Община Варна да обяви конкурс и в резултат на него да реализира пространството на т.нар. „Дупка“ на ул. „Княз Борис I,“ Ви молим да споделите свои идеи. Състоялото се на 24.01 в Дом на архитекта събиране на колегията, показа голям интерес по темата и това дава основание за продължаване на дискусията и събиране на мнения. Ето няколко насочващи въпроси:

Какво не трябва да се изгражда там?

Какво трябва да се изгради там?

Какъв вид конкурс да се проведе ( вид, тема и др.)?

Моля за активност !

Очакваме вашите мнения до 04.02.2019г. на email: [email protected]

Прилагаме Ви материалите по темата, предоставени от арх. Бузев:

https://drive.google.com/file/d/1Jx3yS88Cjx1kqvx9nbVGVVvRXbZI453B/view

https://drive.google.com/file/d/1LTNQaDOXOesN-SudPNGEBMZSt7uiJs-p/view

Приложение към Протокол

Протокол от 16.01.2013 г.