Регистрация договори в КАБ

Заявления за регистрация на договор в КАБ:

Заявлението и удостоверението за устройствено планиране и/или инвестиционно проектиране се попълват всяко, в два екземпляра и се внасят в офиса на РК Варна за регистрация!