Признаване професионална квалификация

Ако имате чуждестранна диплома, за да станете член на КАБ първо е необходимо признаване на придобитата професионална квалификация/диплома. Документите се подават в КАБ централа, за разглеждане от Експертната комисията на КАБ.

Необходими документи при подаване на заявлението за признаване на професионална квалификация:

  1. Заявление за признаване на Професионална Квалификация (в заявлението са описани всички други необходими документи за прилагане)
  2. Нотариално заверено копие на легализираната диплома и приложенията към нея- прави се заверка на съответния документ от нотариус на държавата, в която е издадена дипломата или в държава, където езикът, на който е издаден документът е официален. Това нотариално заверено копие следва да бъде апостилирано, т.е. да има апостил, поставен от официален орган (обикновено това е орган/консулска служба на МВнР) на тази държава. Следва лицензиран превод на български език. Легализират се както дипломата, така и приложенията към нея (преводът може да се направи и в България, по-евтино е). Същият следва трябва да се завери от (Консула на) българското Министерство на външните работи.
  3. Свидетелството за съдимост се вади по местоживеене или гражданство, ако двете не се отнасят до една и съща държава. Ако е издадено в чужбина, копието трябва да е с апостил като дипломата, а преводът на свидетелството следва също да е лицензиран.
  4. Документ за платена такса на услуга- 260 лв.по банкова сметка на КАБ

ВАЖНО!!! Препоръчваме ви преди плащането да сканирате и ни изпратите документите за предварителен преглед и консултация ([email protected]) Възможно е да са необходими още документи или да се направят допълнителни справки.

Допълнителна информация можете да получите от:
Ася Павлова
Assya Pavlova
IMI-Coordinator for CAB
Chamber of Architects in Bulgaria
Tel.: +359 2 980 93 15
Mob office: +359 885056556 (after 1:00 p.m.)
M: +359 887 970 925
E-Mail: [email protected]b.bg

След признаване на професионална квалификация в офиса на КАБ РК Варна се подава завление за членство и проектантска правоспособност, като документите могат да бъдат подадени едновременно.