Прехвърляне между РК

Прехвърлянето на членство от една РК в друга РК става чрез подаване на Заявление за промяна на РК в една от двете регионални колегии.