Нови членове

За придобиване на ограничена проектантска правоспособност (ОПП):

Необходими документи при подаване на заявлението за членство и ОПП

 1. Заявление за членство на Архитект (в заявлението за членство са описани всички други необходими документи за прилагане)
 2. Декларации А
 3. Такса за разглеждане на заявление за членство- 18 лв. по банкова сметка на КАБ

Ако сте ландшафтен архитект или урбанист от тук можете да изтеглите Вашето заявление!

След решение на Комисията по регистър за вписване в регистъра на архитектите с ОПП е необходимо да бъдат заплатени следните вноски:

 1. Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ- 156 лв. по банкова сметка на КАБ
 2. Такса за изработване на удостоверения и личен печат-336 лв. по банкова сметка на КАБ
 3. Годишна вноска за членство- 84 лв. (в този случай се запазва членството в КАБ, без право на ОПП и ползване на печат) или годишна вноска за членство и за ОПП- 84 лв.+ 8 лв. месечно за месеците до края на календарната година. Вноската се заплаща по банков път по сметка на РК Варна или по каса в офиса на РК Варна

За придобиване на пълна проектантска правоспособност (ППП):

Необходими документи при подаване на заявлението за членство и ППП

 1. Заявление за членство на Архитект (в заявлението за членство са описани всички други необходими документи за прилагане)
 2. Декларации А
 3. Декларация за стаж Б (в декларацията са описани всички необходими документи за прилагане, доказващи придобития стаж в зависимост от избора на част за попълване)
 4. Такса за разглеждане на заявление за членство- 18 лв. по банкова сметка на КАБ

Ако сте ландшафтен архитект или урбанист от тук можете да изтеглите Вашето заявление!

След решение на Комисията по регистър за вписване в регистъра на архитектите с ППП е необходимо да бъдат заплатени следните вноски:

 1. Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ- 156 лв. по банкова сметка на КАБ
 2. Такса за изработване на удостоверения и личен печат- 336 лв. по банкова сметка на КАБ
 3. Годишна вноска за членство- 84 лв. (в този случай се запазва членството в КАБ, без право на ППП и ползване на печат) или годишна вноска за членство и за ППП- 84 лв.+ 13 лв. месечно за месеците до края на календарната година. Вноската се заплаща по банков път по сметка на РК Варна или по каса в офиса на РК Варна