Възстановяване на членство

За възстановяване на членство и ПП е необходимо да подадете в офиса на РК Варна или КАБ централа:

  1. Заявление за възстановяване на членство
  2. Ако членството Ви е прекратено преди повече от 1 година е необходимо да приложите валидно свидетелство за съдимост
  3. Възстановителна вноска на възстановяващи проектанската си правоспособност и членството си в КАБ- 50 лв. по банкова сметка на КАБ
  4. Такса за разглеждане на заявление от Комиста по регистър- 18 лв. по банкова сметка на КАБ
  5. След разглеждане на заявлението за възстановяване на членство от Комисията по регистър и вписването Ви в съответния регистър се заплаща годишна вноска за членство- 84 лв. или годишна вноска за членство и за ОПП/ППП- 84 лв.+ 8 лв. (за ОПП) или 13лв. (за ППП) месечно за месеците до края на календарната година. Вноската се заплаща по банков път в сметка на РК Варна или по каса в офиса на РК Варна