Публикувано на 05.08.2016 / 15:24

Ангелина Николова Делкова-Аврамова

ПРОСТРАНСТВО 09

  • Регистрационен №:02074
  • Обхват на ограничението:
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, ж.к.Вл.Варненчик бл.309, вх.2, ап.37
  • Телфон за контакти:0898/743607
  • Email за контакти:angelina_delkova@yahoo.com
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото:ПРОСТРАНСТВО 09