Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Симеон Георгиев Георгиев

Интер Арх ЕООД

  • Регистрационен №:04249
  • Обхват на ограничението:община Девня
  • Адрес на фирмата:
  • Телфон за контакти:0887712209
  • Email за контакти:studio@interarh.com
  • Адрес на фирмения сайт:www.interarh.com
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: