Публикувано на 05.08.2016 / 16:42

Митко Грозев Грозев

  • Регистрационен №:04046
  • Обхват на ограничението:
  • Адрес на фирмата:гр. Варна
  • Телфон за контакти:0897/258937
  • Email за контакти:mitko_grozev@abv.bg
  • Адрес на фирмения сайт:http://landgrozev.run-bg.com
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: