Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Иван Георгиев Жулев

  • Регистрационен №:04612
  • Обхват на ограничението:община Варна, р-н Приморски
  • Адрес на фирмата:
  • Телфон за контакти:0899/109067
  • Email за контакти:ivan.zhulev@abv.bg
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: