Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Жасмина Антонова Жекова

  • Регистрационен №:03859
  • Обхват на ограничението:община Варна, р-н Аспарухово
  • Адрес на фирмата:
  • Телфон за контакти:
  • Email за контакти:
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: