Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Десислава Пенчева Борисова

  • Регистрационен №:03828
  • Обхват на ограничението:община Варна
  • Адрес на фирмата:
  • Телфон за контакти:
  • Email за контакти:
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: