Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Галя Александрова Димова-Дойчева

А ЕНД Д ПРОЕКТ ООД

  • Регистрационен №:02411
  • Обхват на ограничението:община Варна
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, ул.Мир 3,вх.1,ет.7,ап.15
  • Телфон за контакти:052/644363, 0878/136179
  • Email за контакти:
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: