Публикувано на 05.08.2016 / 15:44

Венелин Весков Марков

ФРОНТОН ООД

  • Регистрационен №:04299
  • Обхват на ограничението:община Варна, р-н Одесос
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, ул. Български орел №4, ет. 2, ап. 5
  • Телфон за контакти:0887/876215
  • Email за контакти:arch.markov@gmail.com, fronton.ood@gmail.com
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: