Публикувано на 05.08.2016 / 16:50

Велин Димитров Нейчев

Велин Димитров Нейчев- свободна професия

  • Регистрационен №:03361
  • Обхват на ограничението:
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, жк. Балик, бл. 12, вх. Б, ап. 7
  • Телфон за контакти:0894/626137
  • Email за контакти:vvelinn@yahoo.com
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото:Велин Димитров Нейчев- свободна професия