Публикувано на 05.08.2016 / 16:38

Валентин Георгиев Уруков

  • Регистрационен №:04047
  • Обхват на ограничението:община Варна
  • Адрес на фирмата:
  • Телфон за контакти:
  • Email за контакти:
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото: