Публикувано на 05.08.2016 / 15:24

Ангелина Николова Делкова-Аврамова

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ-ПРОСТРАНСТВО ЕООД

  • Регистрационен №:02074
  • Обхват на ограничението:
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, жк.Възраждане бл.31,ет.7,ап.37
  • Телфон за контакти:052/508240
  • Email за контакти:angelina_delkova@yahoo.com
  • Адрес на фирмения сайт:
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото:АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ-ПРОСТРАНСТВО ЕООД