Публикувано на 05.08.2016 / 15:24

Александра Георгиева Сиропулу-Бачева

Архис План ЕООД

  • Регистрационен №:02919
  • Обхват на ограничението:
  • Адрес на фирмата:гр. Варна, бул. Княз Борис I 67 ет.2
  • Телфон за контакти:052/696113
  • Email за контакти:a.bacheva@arhis.info
  • Адрес на фирмения сайт:www.arhis.info
  • Регистрирано бюро в КАБ- име на бюрото:Архис План ЕООД